Wat je moet weten over brandpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt met veel dingen, en zo ook met brand. Brand wil je ten alle tijden voorkomen, want de schade, veroorzaakt door brand, kan enorm zijn. En dan niet alleen maar de materiele schade. Daarom is brandpreventie ook zo belangrijk. Daarnaast is brandpreventie voor bedrijven verplicht, dus het is handig om de zaken op orde te hebben, of om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk op orde zijn.

Wat is brandpreventie?

Brandpreventie bestaat uit twee componenten: het voorkomen van een brand en een beginnende brand zo snel mogelijk onder controle krijgen, dan wel blussen. Een brand voorkomen kun je doen door het (laten) installeren van de juiste alarmsystemen, rookmelders en sprinklerinstallaties. Een beginnende brand zo snel mogelijk onder controle krijgen, dan wel blussen begint met het aanschaffen en regelmatig (laten) controleren van de juiste blusmiddelen en het opleiden van personeel. Zowel de werkgever als de pandeigenaar zijn verantwoordelijk voor de het regelen van alle benodigdheden rondom brandpreventie.

Wat kunnen bedrijven nog meer doen qua brandpreventie?

Naast de (bovenstaande) “basis” brandpreventie, verschilt het per bedrijf/pand wat er nog meer aan brandpreventie gedaan moet worden. Elke bedrijf kan in het Bouwbesluit 2012 terugvinden welke regels/aanpassingen qua brandpreventie er nog meer gelden voor hen. Dit besluit vervalt echter in 2022 en gaat dan over in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In dit document staat duidelijk aangegeven in welke vorm en hoeveelheden bepaalde systemen, installaties en hulpmiddelen aanwezig moeten zijn in het pand. Ook dingen als het aantal verplichte vluchtroutes staat hierin aangegeven. Verder staat er ook aangegeven hoe en hoe vaak je systemen en installaties moet testen en/of vervangen om een goede brandpreventie te handhaven. Werk je als bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan gelden er strenge(re), aanvullende regels om de brandpreventie te kunnen waarborgen.

Bron: https://www.degrootbrandwachten.nl/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *